Service

Therma Industri gjennomfører service på oppdrag for kunder i hele Norge. Våre viktigste oppdrag innebefatter blant annet: drift av anlegg, modifiseringer av eksisterende anlegg, planlagt vedlikehold, overhalinger av kompressorer, samt akuttoppdrag for kunder.

Kontakt oss for mer informasjon!

Jan Didriksen

Avdelingsleder Ettermarked Trondheim

Tlf. 4745612870

Kim Rune Rones

Avdelingsleder ettermarked Nord

Tlf. 95989893