Slakteri

Therma Industri leverer varme- og kuldetekniske tjenester til næringsmiddelindustrien

Therma Industri AS har levert kuldeanlegg til et flertall av landets slakterier. Typisk for denne typen anlegg er at de gjerne har store innfrysningsbehov, og gjerne behov for fryselager for lagring av frosne varer i tillegg til kjøling av kjølerom og arbeidsrom. Therma Industri kan tilby komplette, skreddersydde løsninger for hver enkelt kundes behov. Vi kan bistå med informasjon om frysetider, effekter, uttørking, osv.

Anleggene har ofte et sentralt kuldeanlegg og gjerne en tilknyttet varmepumpe for levering av varmt vann til vasking, romoppvarming og andre formål.

Produkter

Kontakt oss for mer informasjon!

Stein Terje Brekke

Salgssjef

Tlf: 91583803

Stein Johnsen

Avdelingsleder prosjekt

Tlf: 90773497

Sindre Olsen

Salgsingeniør

Tlf: 94149177