Innfrysing

Ved å levere et stort utvalg frysere dekker vi et hvert innfrysningsbehov.

Løsninger for alle typer behov

Ettersom vi vet at behovet endrer seg etter hva som skal fryses, levere vi et variert tilbud av frysere. Alt fra vertikale og horisontale platefrysere, spiralfrysere, IQF-frysere og frysetunneler, dermed dekker vi ett hvert behov for innfrysningskapasitet. Vi kan også tilby både tradisjonelle og hel-automatiske frysetunneler/frysere.

Vi er alltid ute etter å levere den mest driftssikre og energieffektive løsningen for våre kunder. Som kuldemedium bruker vi ammoniakk og CO2 som gjør våre løsningene svært miljøvennlige.

Kontakt oss for mer informasjon!

Henrik Rossvoll

Salgsingeniør

Tlf: 93264499

Torbjørn Olsen

Salgsingeniør

Tlf: 97111003

Mats Karstensen

Plassleder Trondheim

Tlf: 97786103