Energisentraler

Industrielle kulde- og varmepumpeanlegg

Fokus på miljø og effektivitet

Vi leverer kulde- og varmepumpeanlegg for energisentraler, for det meste til fjernvarme og fjernkjøling, men også til næringsbygg, skoler og sykehus. Dette omfatter alt fra enkle prefabrikerte kjølemaskiner og varmepumper, til komplekse, plassbygde anlegg. Felles for alle løsninger er det benyttes naturlige kuldemedier som ammoniakk og CO2, og tekniske løsninger av høy kvalitet.

Vi har tilgang til et bredt sortiment av stempelkompressorer og skruekompressorer med og uten automatisk volumregulering. Varmevekslere til fordampere og kondensatorer kan leveres i alle varianter. Dette kan være rørkjeler, ordinære platevekslere, sprayfordampere eller helsveiset Plate & Shell.

I takt med utfasingen av syntetiske og klimaskadelige arbeidsmedier i samfunnet, er det økende etterspørsel etter mindre kjølemaskiner og varmepumper med ammoniakk, CO2 og propan som arbeidsmedium.

Vi kan tilby store og små prefabrikerte kjølemaskiner og varmepumper som bygges hos våre samarbeidspartnere i utlandet. Vi kan også tilby større, prefabrikerte kjølemaskiner og varmepumper som bygges på verksted i Norge.

Skreddersydd løsninger

I Therma Industri AS produserer vi ikke i serie, derfor har vi mulighet til å skreddersy alle løsninger til kundens behov.

Plassbygde kulde- og varmepumpeanlegg er et godt alternativ for større energisentraler, og kan tilpasses alle behov. I stedet for å ha flere prefabrikerte kjølemaskiner / varmepumper, kan flere kompressorer tilknyttes et felles system med rør, beholdere og varmevekslere for arbeidsmediet. Dette gir besparelser i både kostnader og plassbehov, og muliggjør forenklinger i vannsystemet.

Brukervennlig styresystem

Styresystemene er basert på PLS med norsk språk, og tilpasses hvert enkelt anlegg. Våre systemer kan enkelt integreres i energisentralens eller bygningens overordnede styresystemer.

Kontakt oss for mer informasjon!

Stein Terje Brekke

Salgssjef

Tlf: 91583803

Sindre Olsen

Salgsingeniør

Tlf: 94149177

Torbjørn Olsen

Salgsingeniør

Tlf: 97111003