Sjømat og oppdrett

Sjømat av høy kvalitet krever god temperaturkontroll enten det er i klekkeriet, settefiskanlegget eller i foredlingsanlegget. Vi har de naturlige løsningene!

Våre typiske kunder i sjømatnæringa er settefiskanlegg, klekkerier, oppdrett på land, slakterier, hvitfisk- og pelagiske anlegg.

Fra klekking til produksjon

Produkter

Kontakt oss for mer informasjon!

Mats Karstensen

Plassleder Trondheim

Tlf: 97786103

Eirik Furnes

Salgs- og prosjektingeniør

Tlf: 47409457

Yngve Iversen

Regionsleder Nord

Tlf: 91741231