Haukeland Universitetssykehus

Naturlig og ikke-brennbar AC til Haukeland Universitessykehus

Haukeland Universitetssykehus ønsket et bytte til naturlig og ikke-brennbart kuldemedium.

Plassen I maskinrommet var svært begrenset, noe som ble lagt til grunn i prosjekteringen. En kompakt tilpasset systemløsning, som benyttet hver ledige kvadratcentimeter ble derfor løsningen.

  • Kunde: Haukeland Universitetssykehus
  • Type anlegg: Aircondition
  • System: CO2  chiller-løsning på 2,6 MW med varmegjenvinning og gasskjøler.
  • Industriell skid-bygget løsning med lite fotavtrykk
  • Stor kapasitet og fleksibel design
  • Lav fyllemengde CO2 pr. kW

Stor kuldeytelse kombinert med svært begrenset plass, var helt på grensen til hva som var fysisk mulig å få til. Et godt samarbeid internt og med våre underleverandører, resulterte i en god løsning for kunden, uten kompromisser i driftssikkerhet eller kvalitet.

For mer informasjon om dette prosjektet, ta kontakt med:

Pål Haukeland

Regionsleder Vest

Tlf: 93063483