Oda

Odas nye lager- og logistikkbygg på Liertoppen er skreddersydd for å mette det stadig økende behovet for å få dagligvarene levert hjem på døra.

Odas nye lager-og logistikkbygg på Liertoppen er skreddersydd for å mette det stadig økende behov for folk flest for å få dagligvarene levert hjem på døra. Sammen med det eksisterende lageret på Lørenskog, er netthandelgiganten nå strategisk godt plassert langs hovedfartsårene på begge sider av hovedstaden

I det 18 509 kvadratmeter store bygget har vi levert et kuldeanlegg som skal håndtere tre temperatursoner som jobber med hverandre –frys, kjøl og sval. Det er levert totalt 79 luftkjølere/fordampere fordelt på til sammen 16 kjøle-, sval-, og fryserom.

I hjertet av kuldeanlegget står det to transkritiske CO2 aggregat, med en samlet kuldeytelse på 2050 kW.

Ett aggregat leverer kulde forkjølerom med propylenglykol som kuldebærer i sekundærkrets ut i byggets kjølerom- og haller som skal holde en stabil romtemperatur på +2-3 grader. Aggregatet er tilknyttet et lavtrykks boosteranlegg som leverer høytrykksvæske CO2 for fryserom med direkte ekspansjonsfordampere. Overskuddsvarmen fra dette aggregatet gjenvinnes i to trinn hvor 700 kW kjøres inn i byggets hovedvarmeanlegg og 120 kW benyttes til avrimingsvarme.

Siste aggregat leverer kulde for sval med vann som kuldebærer i sekundærkrets ut i byggets svalrom- og haller. Luftkjølerne i sval har funksjon for gjenvinning av overskuddsvarmen fra aggregat kjøl via byggets hovedvarmeanlegg, for å sikre +18-20 grader romtemperatur gjennom hele året.

Therma Industri startet byggeprosessen tidlig august 2021 med sveisemannskap fra vårt datterselskap Marin Rør i Fredrikstad. Kuldeanlegget stod ferdig bygd og igangkjørt i slutten av mars 2022.

Gjennomføringen av prosjektet har vært basert på et svært godt samarbeid mellom hovedentreprenør Panelbygg og alle underentreprenører helt fra prosjekteringsfasen til gjennomføring- og sluttfasen.

For mer informasjon om dette prosjektet, ta kontakt med:

Jørgen Eckroll

Prosjektingeniør

Tlf: 45459544