Leverer nytt CO2-fryseanlegg med bærekraft i fokus

Therma er valgt som leverandør når Asko Midt-Norge bygger nytt fryselager. Fokus for anbudsprosessen har vært teknologidrevet bærekraft med naturlig kuldemedium, lavt energiforbruk og materialvalg som gir en god livssyklus.

PRESSEMELDING
Trondheim, 31. mars 2023

Asko Midt-Norge er i gang med en større utvidelse av sitt eksisterende distribusjonslager på Tiller i Trondheim. Etter en omfattende anbudsprosess er Therma Industri valgt som leverandør av kuldeanlegg for det nye fryselageret.

– Vi ser fram til å samarbeide med Asko og dette er en viktig del av vår vekststrategi i Midt-Norge, sier Per Christian Sandved, administrerende direktør i Therma Industri.  

CO2transkritisk kuldeanlegg med ejektor og varmegjenvinning

Sammen med Asko og deres rådgivere har vi kommet frem til en løsning bestående av to identiske transkritiske CO2-kuldeanlegg med ejektor og parallellkompressor, samt varmegjenvinning til både tappevann og byggvarme. Fordampere til det nye fryselageret er utformet som egne «hus», som isoleres fra lageret under avtining. Med dette reduserer man varmetapet til lageret under avtining, samtidig som det gjør servicetilgangen enkel.

– Det har vært en spennende og lærerik anbudsprosess hvor vi har møtt en byggherre med høy kompetanse innen utforming av store fryselagre sier Sandved.

Fokus på miljø

ASKO har en ambisjon om å være bærekraftig og klimanøytral. Det betyr fokus på energieffektiviserende tiltak, fornybare og bærekraftige ressurser og nullutslipp innen transport

-Bidraget fra vårt kuldeanlegg utgjør betydelig andel av vårt totale strømforbruk.

Hovedfokuset ved anskaffelse av nytt utstyr, var å velge så energigunstige og driftssikre løsninger som mulig, sier Ståle Kvam, energi- og kuldetekniker i Asko.

I anskaffelsesprosessen ble det forespurt seks forhåndsgodkjente aktører, der Therma leverte det beste tilbudet på bakgrunn av anbudsspesifikasjon.

-Vi ser frem til å komme i gang med byggingen og samarbeidet, sier Kvam.

Økte energipriser og mer optimaliserte anlegg

Som en landsdekkende leverandør av kuldeanlegg og varmepumper merker Therma tydelig at kundene har fått økte energikostnader og har et enda større fokus på miljø enn tidligere.

– Utviklingen med økte energipriser og mer miljøbevisste kunder, merkes tydelig i de prosjektene vi jobber med. Vi ser at kundene er langt mer opptatte av kostnadene i hele livssyklusen, da blir naturlige kuldemedier, slik som CO2, lavt energiforbruk og levetid bærende elementer i systemdesign, sier administrerende direktør Per Christian Sandved i Therma Industri.