Vi ønsker Sogn Kjøleservice velkomne i Therma-familien!

Therma Industri og Francks Kylindustri fortsetter sin ekspansjon i Norge gjennom sammenslåingen med Sogn Kjøleservice.

PRESSEMELDING
Oslo/Kaupanger, 9 september 2022

Therma Industri og Francks Kylindustri fortsetter sin ekspansjon i Norge gjennom sammenslåingen med Sogn Kjøleservice Therma Industri og Francks forsterker sin posisjon I Norge gjennom oppkjøpet av Sogn Kjøleservice vest i landet. Oppstarten til Sogn Kjøleservice går tilbake til 1971 og har lang historie og erfaring med prosjekter av ulik størrelse innenfor industriell og kommersiell kjøling. Daglig leder Nils Bjarne Drægni vil fortsette i sin nåværende rolle og ha en eierandel i konsernet.

“Vi er veldig tilfredse med å styrke vår posisjon vest i landet. Sogn Kjøleservice vil sammen med Invent og Therma Bergen skape en sterk geografisk tilstedeværelse i området. Sogn Kjøleservice med sin vel etablerte virksomhet og langvarige kunderelasjoner reflekterer det Therma Industri allerede står for; en langsiktig, forutsigbar og seriøs samarbeidspart-ner. Sammen ser vi frem til å kunne tilby flere ulike løsninger som underbygger den akti-viteten kundene til Sogn Kjøleservice har i dag og i fremtiden.”, sier Per Christian Sandved, COO/CFO Therma Industri.

”Me ser fram til å bli ein del av Therma Industri og Francks, og dermed bli ein del av deira utvida verksemd i Norge. Gjennom drøye 50 år har me opparbeida oss brei kom-petanse og erfaring. Saman med Therma og Francks vil me kunna utfylla kvarandre og skapa synergiar. Gjennom vår felles ekspertise vil me tilby og utvikle løysningar som skapar auka kundeverdi. Med dette kjem me alle styrka ut av samarbeidet og aukar veksten i ein framoverlent region. Dette er framtida og me gledar oss”, seier dagleg leiar Nils Bjarne Drægni i Sogn Kjøleservice.

Francks Kylindustri med sitt datterselskap Therma Industri er den ledende Nordiske leverandøren av industriell og kommersiell kjøling med over 40 kontorer både i Norge og Sverige. For ytterligere informasjon, vennligst besøk www.francksref.com eller kontakt:
Marcus Planting-Bergloo, Managing Partner, Segulah Advisor AB +46 70 229 11 85, planting@segulah.se Per Christian Sandved, COO/CFO, Therma Industri AS +47 92 81 16 03, perchristian.sandved@therma.no